Insula
Burg. van Beugenstraat 1
4904 LS Oosterhout


Tel: 06 22 21 83 68
Email: info@insula-abt.nl

CONTACT OPNEMEN?

Klik hier om contact op te nemen met ons.

img_arrow

INLOGGEN?

Klik hier naar de inlogpagina te gaan.

img_arrow
 • de Opdrachtenkaart
 • Innovatieve Kracht

de Opdrachtenkaart

De Insula Opdrachtenkaart is een instrument, dat ingezet wordt om gewenste onderwerpen of veranderingen daadwerkelijk in de praktijk te doen landen. Via gerichte opdrachten werkt een team of projectgroep stap voor stap aan een onderwerp, waarmee de kwaliteit van het werk in de groep verbeterd kan worden.

 

Op niveau 2: Oriëntatie leiden de opdrachten tot de beschikbaarheid van voldoende beschrijvend materiaal, voorbeelden en middelen om zich een goed beeld van het onderwerp te kunnen vormen. En tot een duidelijk zicht op de gevolgen van het toepassen van het onderwerp voor mogelijke wijzigingen in de eigen werksituatie

 

Op niveau 3: Voorbereiding wordt  voldoende tijd genomen voor een goede voorbereiding op de eerste toepassing in de dagelijkse onderwijspraktijk. Alle voorwaarden voor een leerkracht om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan, worden ingevuld. Oefensituaties en collegiale uitwisseling van eerste ervaringen in de dagelijkse praktijk helpen daarbij

 

 

Innovatieve Kracht

Dit is het vermogen om de kwaliteit van het werk planmatig, cyclisch en blijvend te verbeteren. We zijn pas tevreden als het gewenste gedrag daadwerkelijk in de praktijk zichtbaar is.

 

Voor schoolontwikkeling is het draagvlak onder uw personeel cruciaal. Insula kan u helpen bij het (terug)winnen van dat vertrouwen. Bovendien reiken we de hand bij het beschermen van verworvenheden, zodat u een goede balans kunt creëren tussen het behouden  van waar u al trots op bent  en het benutten van kansen in de toekomst.

 

Om snel en doeltreffend aan de slag te gaan, werkt Insula met een Opdrachtenkaart. Deze opdrachtenkaarten hebben een

 1. Informatieve waarde: Dit vinden we belangrijk, dit moeten we uitwerken! Zo kunnen we het aanpakken!
 2. Communicatieve waarde: Samen werk je uit wat je exact onder een bepaald onderwerp verstaat en hoe je het in de praktijk gaat toepassen.
 3. Administratieve waarde: Je legt op één plaats de gewenste werkwijze vast. Nieuwe collega's kunnen hier straks bijvoorbeeld direct vinden wat er van hen verwacht wordt. 

We weten waarmee we aan de slag willen. Bijvoorbeeld: de opbrengsten van ons rekenonderwijs in de groepen 4 t/m 7 blijven achter bij de norm, die we onszelf gesteld hebben . Ook nu werken we weer stap voor stap om onze doelen te bereiken. Elke betrokken leerkracht doorloopt de volgende fasen:

 1. Het is nuttig en zinvol om hiermee aan de slag te gaan.
 2. Zo gaan we het doen.
 3. Ik ben er klaar voor.
 4. Ik kan het.
 5. Iedereen doet het op de afgesproken wijze.
 6. De opbrengsten van ons werk zijn verbeterd.

De opdrachtenkaart geeft zo op heldere wijze sturing aan een inhoudelijke ontwikkeling die uw organisatie en uw medewerkers willen doormaken. Hoe zorgt u er nu voor dat iedereen tijd krijgt voor  alle afgesproken werkzaamheden? En hoe houdt iedereen overzicht? Daarvoor biedt het  Insula Management Informatie Systeem effectieve, digitale hulpmiddelen.

 

 


Ontwikkeld door EigenSteil