Insula
Burg. van Beugenstraat 1
4904 LS Oosterhout


Tel: 06 22 21 83 68
Email: info@insula-abt.nl

CONTACT OPNEMEN?

Klik hier om contact op te nemen met ons.

img_arrow

INLOGGEN?

Klik hier naar de inlogpagina te gaan.

img_arrow
 • Op individueel niveau
 • Op organisatieniveau
 • Bestuurlijke Samenhang

Op individueel niveau

Het Individuele Profiel is voor iedere medewerker en leidinggevende beschikbaar. Dit profiel beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betreffende persoon in ieder proces.

 

In de praktijk kunt u dit profiel op verschillende wijzen inzetten:

 1. Het helpt bij de samenstelling van een realistisch en uitvoerbaar takenpakket, dat overmatige werkdruk voorkomt
 2. Het maakt duidelijk wat je van een collega wel of niet mag verwachten
 3. Het maakt bekwaamheidseisen inzichtelijk en daarmee mogelijke opleidingsbehoefte
 4. Het maakt loopbaanontwikkeling mogelijk. Capaciteitsbehoefte, inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling worden hier op inzichtelijke wijze met elkaar verbonden.

 

 

Op organisatieniveau

Op  dit niveau zijn 2 soorten overzichten beschikbaar:

 

In het Algemeen Profiel zijn per proces alle verantwoordelijkheidsgebieden beschreven en daarbij is aangegeven om welk type verantwoordelijkheid het gaat. Dat is belangrijk, omdat ieder type verantwoordelijkheid gekoppeld is aan specifieke bevoegdheden. En daarmee bepaal je de speelruimte van de individuele profielen binnen een proces. 

 

Bouwsteen:                      2.4    Begeleiding en Ondersteuning

Verantwoordelijkheid:  2.4.1 De realisatie van een professioneel en prettig werkklimaat 

 

 

241006

 

De vertaling van de analyse naar een concreet begeleidingsplan indien de verzuimcijfers, de  risicoinventarisatie of een hulpvraag daartoe aanleiding geven

 

Proces-verantwoordelijkheid

     

 

 

 

 

 

 

In het Proces Profiel zijn alle besturende en uitvoerende taken van één proces weergegeven met daaraan toegevoegd wie voor deze taak verantwoordelijk is. In één overzicht wordt duidelijk wat je van iemand mag verwachten en bij wie je voor bepaalde zaken moet zijn. En: Welke beslissingen op welk niveau genomen kunnen worden. Een voorbeeld:

 

 

241006

 

De vertaling van de analyse naar een concreet begeleidingsplan indien de verzuimcijfers, de  risicoinventarisatie of een hulpvraag daartoe aanleiding geven

 

Locatiedirecteur

 

241007

 

Het kiezen van de juiste instrumenten om de gewenste begeleiding te realiseren

 Bovenschools directeur P&O

 

 

Bestuurlijke Samenhang

Vaak worden inhoud en besluitvorming gezien als twee gescheiden werelden. De werkvloer houdt zich bezig met de inhoud en het management met de besluitvorming en de besturing.

 

Van optimale bestuurlijke samenhang is echter sprake wanneer mensen in alle geledingen van de organisatie denken en handelen in dienst van een kwalitatief goed primair proces. Verder worden de beslissingscriteria van iedere doelgroep bij een afweging even serieus meegewogen.

Dat leidt tot een samenhangende keuze, waarbij rekening gehouden is met de mogelijke gevolgen van die keuze voor alle betrokkenen. Zo voorkom je dat beslissingen op het ene niveau geen ongewenste bijeffecten op een ander niveau hebben.

 

Binnen de organisatie moet duidelijk zijn welke processen er spelen, wie waarvoor verantwoordelijk is, wat de beoogde resultaten zijn, en hoeveel tijd er is om werkelijke diepgang te bereiken. De Processen Matrix © van Insula helpt u binnen tien vragen snel en nauwkeurig duidelijkheid te scheppen in werkelijk alles waarmee uw organisatie bezig is of wil zijn.

 

Het beantwoorden van de vragen leidt uiteindelijk tot individuele profielen voor alle medewerkers en leidinggevenden, waarin zij antwoord vinden op de essentiële vragen:

 1. Wat is mijn verantwoordelijkheid?
 2. Welke taken horen daarbij?
 3. Wanneer is het goed?
 4. Waarover kan ik wel of niet beslissen?

 

 


Ontwikkeld door EigenSteil