Insula
Burg. van Beugenstraat 1
4904 LS Oosterhout


Tel: 06 22 21 83 68
Email: info@insula-abt.nl

CONTACT OPNEMEN?

Klik hier om contact op te nemen met ons.

img_arrow

INLOGGEN?

Klik hier naar de inlogpagina te gaan.

img_arrow
  • Persoonlijke Training
  • Coaching
  • Bemiddeling

Persoonlijke Training

In deze turbulente tijd is het beheersen van bekende managementcompetenties als plannen, organiseren en controleren niet voldoende meer. Succesvol leiderschap wordt bepaald door het kunnen omgaan met verandering en onzekerheid. U moet risico's durven nemen, gezamenlijk leren van fouten, openstaan voor nieuwe ideeën en betekenisvolle relaties met uw medewerkers aan kunnen gaan. Ook aan hen worden steeds meer eisen gesteld.


Onze training biedt u inzicht in alle facetten van succesvol leiderschap. U leert uw persoonlijke leiderschapsstijl af te stemmen op individuele medewerkers en behaalt nog betere resultaten. U vindt antwoorden op vragen zoals:


Hoe stuur ik mijn medewerkers resultaatgericht en stimulerend aan?
Hoe vergroot ik de effectiviteit van mijn stijl van leidinggeven?
Hoe geef ik veranderingsprocessen vorm?
Hoe breid ik mijn persoonlijke invloed uit?
Hoe pak ik een slecht nieuwsgesprek aan?

 

Insula beschikt over de mensen en middelen om uw doelstellingen te vertalen naar   praktische trainingen en begeleidingsactiviteiten. Zo gaat u bij ons direct aan de slag met  voorbeelden uit uw eigen praktijk. Daar word je altijd beter van!

 

 

Coaching

Een leidinggevende  wordt geacht op alle vragen direct een antwoord te hebben. Voortdurend wordt hij geconfronteerd met indviduele verwachtingspatronen en tegengestelde belangen. En vaak krijgt hij alleen maar te horen wat er niet goed gaat.

 

De manier van leiding geven is de meest kritische factor in een bedrijf of organisatie. Het is daarbij belangrijk te beseffen dat de meeste mensen gevoelig zijn voor de manier waarop dingen worden gezegd of gevraagd.Er wordt scherp op u gelet en u kunt niet alle zorgen en twijfels, plannen en ideeën intern bespreken.

 

U heeft echter wel behoefte aan iemand die goed kan luisteren, geen interne belangen heeft, die u als klankbord kunt gebruiken, die u kan wijzen op mogelijke valkuilen en concrete ideeën aanreikt om knelpunten op te lossen.

 

In dat geval dienen wij u graag van advies.  

 

 

Bemiddeling

In iedere werksituatie komen spanningen voor. Soms is het voor medewerkers en leidinggevenden moeilijk om onder grote druk overeind te blijven. De stress neemt toe en effectiviteit neemt af. Betrokkenen kunnen zelf het tij niet meer keren.

 

De aanwezigheid van een derde, onafhankelijke partij kan de relatie dan fundamenteel veranderen.

 

Deze externe gesprekspartner is niet bij het conflict betrokken en heeft geen directe belangen. Hij kan posities betrouwbaarder inschatten en standpunten van partijen eerlijk wegen. Als deskundig adviseur en procesbegeleider kan onze bemiddelaar helpen een gezamenlijke oplossing te vinden voor alle betrokkenen.

 

Herkent u deze situatie? Heeft u behoefte aan een bemiddelaar? Dan dienen wij u graag van advies.

 

 


Ontwikkeld door EigenSteil