Insula
Burg. van Beugenstraat 1
4904 LS Oosterhout


Tel: 06 22 21 83 68
Email: info@insula-abt.nl

CONTACT OPNEMEN?

Klik hier om contact op te nemen met ons.

img_arrow

INLOGGEN?

Klik hier naar de inlogpagina te gaan.

img_arrow

Persoonlijke Effectiviteit

 

Dit is de centrale bouwsteen in onze aanpak. Medewerkers moeten in staat zijn om voor de organisatie relevante taken goed uit te voeren. Bijvoorbeeld: In lastige situaties hak ik moeilijke knopen door, ook al streef ik het liefst naar harmonie Of: Ik werk planmatig, hoewel ik meer een doener ben.


Bestuurlijke Samenhang

 

Vaak worden inhoud en besluitvorming gezien als twee gescheiden werelden. De werkvloer houdt zich bezig met de inhoud en het management met de besluitvorming en de besturing. Bij een optimale bestuurlijke samenhang  zijn deze werelden geïntegreerd. Zo voorkom je met beredeneerde inhoudelijke keuzes dat beslissingen op het ene niveau ongewenste bijeffecten op een ander niveau hebben.


Organisatorisch Vermogen

 

U weet waar u met uw organisatie naartoe wilt. Nu komt het erop aan de zaken zo te organiseren, dat u uw doelstellingen ook echt bereikt. Insula helpt, bijvoorbeeld bij het opstellen en uitvoeren van een planning- en controlecyclus.  


Innovatieve Kracht

 

Door het bundelen van in de organisatie aanwezige expertise ontwikkelen we de energie om de kwaliteit van het werk planmatig, cyclisch en blijvend te verbeteren. We zijn pas tevreden als het gewenste gedrag daadwerkelijk in de praktijk zichtbaar is.


Professioneel en Prettig Werkklimaat

 

Doorslaggevend voor het succes van uw organisatie zijn het enthousiasme van de medewerkers, hun betrokkenheid en vitaliteit. Hoe beïnvloedt u dat op positieve wijze? Hoe haalt u boven water wat er speelt, zodat u eventuele problemen tijdig kunt aanpakken? Insula dient u daarbij graag van advies!


Ontwikkeld door EigenSteil